Blitar

No Nama Outlet Alamat Area /Kota
1 Agung Jaya, Tk Psr. Wonodadi, Blitar Blitar
2 Bentar jl. Merdeka, blitar Blitar
3 Hai Mart I jl. Mawar, blitar Blitar
4 Hai Mart II jl. A.Yani, blitar Blitar
5 Horizontal Ponggok Blitar Blitar
6 Mifta Ps Tapan Blitar
7 Moroseneng Gandusari Blitar Blitar
8 Mustika jl. Anggrek Bltr Blitar
9 Sakinah Ry. Srengat Blitar
10 Salfa Mart Ry. Sambi Blitar
11 Sinar Berkah Psr. Kunir, Kunir Blitar